VOLUME LICENTIES

Softwarebeheer door een expert!

WAAROM BIJ DATACORE

Het softwarebeheer binnen uw bedrijf is vaak een moeilijke en onoverzichtelijke taak. Datacore heeft de nodige expertise in huis om u hierin bij te staan en te adviseren!

Bij Datacore spreken we liever over een partnership dan een klassieke klant/leverancier relatie. We kiezen dan ook resoluut voor een langetermijnrelatie met onze klanten. Om dit te kunnen realiseren, zoeken we steeds samen met u naar een passende oplossing voor uw licentiebeheer.

Door een juist beheer van uw softwaremiddelen kunt u immers :

  • kosten reduceren
  • processen stroomlijnen
  • de betrouwbaarheid en veiligheid verhogen.
MOGELIJKHEDEN/TARIEVEN

Licentie overeenkomsten zijn gecentraliseerde aankopen van software en daar zit uiteraard altijd voordeel in. Er zijn verschillende aankoopmogelijkheden in volume licensing, we bespreken ze dan ook graag met u tijdens een vrijblijvend gesprek.