Kris Van Leuven

E-MAIL

software@datacore.be

TELEFOON

+32 3 432.99.90

FAX

+32 3 400.17.26

Waarom bij Datacore:

Het softwarebeheer binnen uw bedrijf is vaak een moeilijke en onoverzichtelijke taak. Datacore heeft de nodige expertise in huis om u hierin bij te staan en te adviseren!

Werkwijze/aanpak:

Bij Datacore spreken we liever over een partnership dan een klassieke klant/leverancier relatie. We kiezen dan ook resoluut voor een langetermijnrelatie met onze klanten. Om dit te kunnen realiseren, zoeken we steeds samen met u naar een passende oplossing voor uw licentiebeheer.

Door een juist beheer van uw softwaremiddelen kunt u immers kosten reduceren, processen stroomlijnen en de betrouwbaarheid en veiligheid verhogen. Het inventariseren en bijhouden van software vormt een integraal onderdeel van een goed licentiebeheer. Dit geheel noemen we “software asset management”.

Mogelijkheden en tarieven:

Licentie overeenkomsten zijn gecentraliseerde aankopen van software en daar zit uiteraard altijd voordeel in. Er zijn verschillende aankoopmogelijkheden in volume licensing, we bespreken ze dan ook graag met u tijdens een vrijblijvend gesprek.

Microsoft volume licensing :


Open License Open Value Open Value Subscription
Type overeenkomst Kopen Kopen Huren
Looptijd 2 jaar 3 jaar 3 jaar
Betalingswijze Eénmalig upfront Gespreide betaling Gespreide betaling
Software Assurance Optioneel Inbegrepen Inbegrepen
Minimum # computers 5 5 5
Juridisch Per juridische entiteit Per juridische entiteit en dochteronderneming Per juridische entiteit en dochteronderneming

Onze klant
Liften Coopman N.V.

"Datacore beschikt over een hoge graad van expertise, is vlot toegankelijk en bereikbaar." Peter Regelbrugge - ICT Manager